Botox & Fillers


Nu  erbjuder vi Botolinumtoxin och Fillers 

I sammarbete med CliniqueCatalan.


Leg. Sjuksköterska Rebecca
Certifierad injektionssköterska

Folksam patientförsäkring
Medlem i Inspektion för Vård och Omsorg
F-skatt

Boka din tid på bokadirekt.

Botolinumtoxin

Vad är botolinumtoxin och vad används det för?

Vi använder oss av Azzalure. Toxinet gör muskeln avslappnad, detta är inte permanent utan med tiden, och beroende på hur många gånger behandlingen upprepas med botolinumtoxin, försvinner och bryts ner av kroppen. Det finns både estetiska och medicinska behandlingar. Hos oss kan du bland annat behandlas medicinskt såsom för överdrivna svettningar (hyperhidros) eller tandgnissling (bruxism) och estetiskt kan vi bland annat behandla den sk. Arga rynkan eller pannan.

Effekt:
Vi använder oss av Azzalure som har en genomsnittlig effekt på en första gångs behandling på 3 månader. Om upprepade behandlingar görs förlängs effekten. Effekten är dock beroende av hudens tillstånd och mängden botulinumtoxin som används, även ens individuella ämnesomsättning, genetik osv påverkar resultatet. 

Hello world
Hello world
Hello world

Vem är Rebecca?


Rebecca är Leg. sjuksköterska

och har sedan examen jobbat med akutsjukvård och har den kompetens som krävs vid akuta situationer. Hon har även jobbat i Norge som sjuksköterska. Hon arbetar just nu på hjärtintensiven/medicinintensiven på södersjukhuset i kombination med estetiska behandlingar på Rum för hälsa.


Hon är Certifierad injektionsbehandlare för grund och avancerad nivå i Fillers och Botulinumtoxin samt sklerosering. Har gått kurs i digital hälsa och entreprenörskap.


Fillers

Fillersbehandlingar – Du betalar per ml och inte per område. Det betyder att du alltid köper minst 1ml även om 0,5ml används. Sprutorna kommer i 1ml. Om du vill använda fillers på fler områden om allt inte har använts är detta möjligt, men beror på vilket område du vill fylla upp då det kan vara så att det är för lite för just det området för att ens ge resultat, detta går vi i så fall igenom under behandlingen.

1,1ml Cytosial 2700 kr (för dig som är förstagångskund)

1,0ml Belotero 3700 kr (mer lämpligt för flergångskund)

Under konsultationen går vi igenom de olika alternativen för vad som kan passa bäst. Prisskillnaden ligger i märket och långvarigheten, men båda fillers är väl använda inom industrin och erhåller hög kvalitet. Beroende på dina önskemål ska du ändå kunna uppnå säkra, vackra och naturliga resultat!

 

Käklinje: Vissa vill förstärka eller bygga upp sin käklinje. Denna sträcker sig från käken mot hakan. Här kan det behövas en kombinationsbehandling med utfyllnad av även haka och kinder för att uppnå ett maximalt resultat. Dock beror detta givetvis på din personliga ansiktsstruktur och därför skall vi alltid ha en konsultation innan vi tillsammans bestämmer oss för vad som passar just dig.

 

Haka: För att förbättra eller förstärka ansiktssymmetrin kan haka vara ett bra behandlingsmål. Även i kombination med käklinje för att exempelvis få en smalare ansiktsform. Vissa som behandlar hakan gör det även för att få ett mer symmetriskt sidoperspektiv i jämförelse med näsans längd. Allt beror på vad du är ute efter.

 

Kinder: Avsaknad av volym i kinder kommer oftast med åldern och ett litet volymlyft där kan göra stor skillnad. Om du exempelvis redan har kinder med volym men finner att du vill ha en smalare ansiktsstruktur kanske du istället är utefter utfyllnad av käklinje och haka. Vi ser över detta under konsultationen. 

Marionettlinjer/sura mungipor: Dessa sträcker sig från mungiporna ner till hakan. Dessa blir mer synliga med åldern men kan även vara synliga i ung ålder. Beroende på ens ansiktsmuskler och genetik. Dessa kan behandlas med både fillers och botulinumtoxin och är något vi under konsultationen kommer att gå igenom. Dock ska du vara medveten om att marionettlinjer är svårbehandlade, tyngdkraften och att vi ständigt använder våra muskler kring munnen gör att resultatet kan hålla kortare men även att resultatet inte alltid kan uppnås. Alla behandlingar är individuella.